Įvykiai vandentiekio ir nuotekų tinkluose


2017-10-13

2017-10-13 Klaipėdos g. Dėl profilaktinių darbų vandentiekio tinkluose spalio 19d. nuo 09:00val. iki 15:30val. Kniaudiškių g. 33,35; Žvaigždžių g. 10 nebus tiekiamas geriamasis vanduo. Atnaujinus tiekimą vanduo gali būti drumstas.


2017-10-10

2017-10-10, Klaipėdos g. Dėl priešgaisrinio hidranto keitimo, nuo 9:00 val. iki 10:30 val., geriamasis vanduo nebus tiekiamas: Klaipėdos g. 104, 106, 108, 120 namams. Atnaujinus tiekimą gali būti drumstas. 11:00 val. pradėtas tiekti.

DAUGIAU...

Ar jūs žinote, kad...

 • ... išgaravusi vandens molekulė ore išbūna vidutiniškai 10 parų?
 • ... per parą neteksite iki 500 litrų vandens, jei jis iš nesandaraus čiaupo tekės degtuko storio srove,  o per nesandarų tualeto bakelį galima netekti iki 1500 litrų vandens per parą?
 • ... maždaug 1 milijardas žmonių kasdien maistui vartoja užterštą vandenį?
 • ... 70 proc. gėlo vandens Žemėje suvartojama žemės ūkio reikmėms tenkinti?
 • ... priklausomai nuo mėsos rūšies 1 kg jos pagaminti reikia nuo 5 tūkst. iki 20 tūkst. litrų vandens?
 • ... požeminis vanduo, atsižvelgiant į sluoksnio, kuriame jis yra, sudėtį ir supančius sluoksnius, pasižymi tik jam būdingu skoniu, kurį formuoja jame ištirpę įvairūs cheminiai junginiai ir mikroelementai?
 • ... iš 7 milijardų pasaulio gyventojų požeminį vandenį naudoja 2 milijardai?
 • ... kasmet iš požemio Žemėje išgaunama apie 600 - 700 milijardų tonų vandens, o naftos - tik 3,5 milijardo tonų?
 • ... kasmet į pasaulio vandenynus išmetama 8 mln. tonų atliekų?

Per savaitę (2017 spalio 9 d. – 15 d.)

 • Vartotojams patiekto požeminio vandens kiekis, m³ – 123759.
 • Panevėžio miesto nuotekų valykloje išvalytų nuotekų kiekis, m³ – 397800.
ISO medaliai
Jūs apie mus...
AV el. paštas

GRĮŽTI Į VIRŠŲ