Bendrovės valdymas   red-leader2.jpg


  • Akcininkai - Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono savivaldybės.
  • Stebėtojų taryba: pirmininkas - Rimantas Ridikas (UAB "Reklamos forma"). Nariai : Algis Čeponis (UAB "Lino apdaila" šilumos ir vandens ūkio vadovas), Virginijus Viržintas (Panevėžio J.Miltinio gimnazijos direktoriaus pavaduotojas), Rita Servienė (Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto plėtros skyriaus vyriausioji specialistė), Juozas Bečelis (Panevėžio kolegijos praktinio mokymo vadovas).
  • Bendrovės valdyba: pirmininkas - Saulius Venckus (UAB "Aukštaitijos vandenys" generalinis direktorius). Nariai: Tomas Jukna (Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorius), Regina Liubšienė (Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, investicijų ir biudžeto skyriaus vedėjo pavaduotoja), Asta Puodžiūnienė (Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Strateginio planavimo, investicijų ir biudžeto skyriaus vyriausioji specialistė),  Arvydas Šatas (Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Miesto infrastruktūros skyriaus vyr. specialistas).
  • Generalinis direktorius - Saulius Venckus.
ISO medaliai
Jūs apie mus...
AV el. paštas

GRĮŽTI Į VIRŠŲ